همایش آسیب شناسی اجتماعی کلام وحی

۱۳۹۷-۱۱-۳ ۱۴:۱۷:۵۴ +۰۳:۳۰۳ بهمن ۱۳۹۷|کلیپ های تصویری|

https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/b582020ed82b1372e9358b75ff4ab0c74628384-270p__95400.mp4