مترجمی زبان قرآن در حال حاضر در بیش از ۳۰شهر کشور فعال می باشد.

شما هم می توانید به عنوان مجری طرح مترجمی زبان قرآن در شهر و شهرستان خود اقدام کرده و در ترویج فهم کلام وحی گامی بردارید.

طراح و نویسنده طرح مترجمی زبان قرآن به عنوان فردی حقیقی، با تمام افراد حقوقی قراردادی را طبق شرایط خاص به امضاء می رساند. تمام هزینه ها و مسئولیت اجرای کار با طراح و زیر نظر مستقیم ایشان می باشد.

مفاد قرار داد به گونه ای است که برای طرف مقابل ضمن نظارت در حسن انجام کار نیز در آمد زا می باشد.

توضیحات استاد حسینی یزدی در مورد نحوه اجرای طرح مترجمی زبان قرآن در شهرستانها