کلاس ویژه اساتید مقدماتی

روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه ساعت ۶ تا ۷ صبح

شروع دوره: مهر ۱۴۰۰

ظرفیت کلاس محدود می‌باشد