حتماً بعد از پرداخت شهریه لازم است «تکمیل فرایند خرید» را بزنید و مجدداً به سایت برگردید. در غیر این صورت ثبت‌نام شما ناقص خواهد ماند و مسئولیت پیگیری آن به عهده خود شما می‌باشد.

کلاس ویژه اساتید مقدماتی

روز و ساعت برگزاری: شنبه و چهارشنبه ساعت ۶ تا ۷ صبح

شروع دوره: مهر ۱۴۰۰

ظرفیت کلاس محدود می‌باشد

حتماً بعد از پرداخت شهریه لازم است «تکمیل فرایند خرید» را بزنید و مجدداً به سایت برگردید. در غیر این صورت ثبت‌نام شما ناقص خواهد ماند و مسئولیت پیگیری آن به عهده خود شما می‌باشد.