جهت ثبت‌نام در کلاس «ویژه اساتید عالی یک» فرم زیر را تکمیل نمایید.