پس از تکمیل فرم به درگاه پرداخت بانک ملی منتقل خواهید شد. حتماً پس از پرداخت «تکمیل‌ فرایند خرید» را زده و به سایت برگردید تا ثبت‌نام شما قطعی شود.