تذکر مهم: فرم اعتراضات باید توسط اساتید بزرگوار تکمیل و ارسال شود. به اعتراضاتی که توسط دانش پژوه صورت گرفته باشد، رسیدگی نخواهد شد.

«فرم اعلام اشکالات آزمون‌های آنلاین»

در صورت نیاز، فایل ضمیمه را از این قسمت بارگذاری نمایید. (حداکثر ۳ فایل)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB, Max. files: 3.