سوال
با سلام و خسته نباشید. ببخشید با توجه به آموزش صرف افعال مهموز در دوره عالی ۲ ، و اینکه ممکن است چند همزه در صرف افعال وجود داشته باشد(مثل همزه امر، همزه ریشه فعل، همزه باب ها و وزن های ...
ادامه خواندن
بسته شده 0
2 سال 1 پاسخ 991 دیده شده

سوال
با سلام. در مورد واژه (کل)،مواردی مثل مفرد یا جمع بودن کلمه بعدش(قد علم کل اناس:بقره،۶۰)، تنوین یا الف و لام داشتن کلمه بعدش(له فیها من کل الثمرات:بقره،۲۶۶)، مثبت یا منفی بودن جمله(و الله لا یحب کل کفار اثیم:بقره،۲۷۶)، چه تاثیری در ترجمه آن دارد؟ چه ...
ادامه خواندن
بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 1216 دیده شده

سوال
با سلام. در آیه (صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین) ۱.الف و لام در مغضوب و ضالین،چه نوعی است؟ موصول است؟ ۲.اگر موصول باشه، طبق کتاب متوسطه مغضوب به صورت مضارع مجهول باید ترجمه شود(کسانی که مورد غضب واقع ...
ادامه خواندن
بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 1717 دیده شده

سوال
با سلام در حین آزمون استاد اجازه میدهد تقلب نماییم یعنی برگه ها را می دهیم به یک نفر او روی برگه ما پاسخ صحیح بنویسد و ... آیا گناه ندارد؟ آیا خلاف مقررات حاج آقا حسینی یزدی نیست؟ آیا با هدف موسسه مغایرت ...
ادامه خواندن
حل شده 0
3 سال 1 پاسخ 1304 دیده شده

سوال
در بعضی کتاب ها و قواعد عبارت «شبه فعل» آمده است. مثلاً می گویند جار و مجرور و ظرف متعلق به فعل یا شبه فعل قبل از خود است. منظور از «شبه فعل» چیست؟ چه کلماتی «شبه فعل» هستند؟
ادامه خواندن
بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 7876 دیده شده