تقدیم خبر بر مبتدا

سوال

در چه مواردی خبر بر مبتدا مقدم می شود؟

حل شده 0
3 سال 1 پاسخ 1888 دیده شده

پاسخ ( 1 )

 1. در جملات اسمیه ، در حالت عادی مبتدا مقدم است و خبر پس از آن می آید. مانند: اللهُ علیمٌ
  اما گاهی به دلایلی لفظی یا معنایی خبر مقدم می شود.
  ازجمله دلایل لفظی صدارت طلب بود خبر است. کلمات صدارت طلب حتماً باید ابتدای جمله بیایند. مانند ادات استفهام و ادات شرط
  اگر خبر ، یکی از کلمات صدارت طلب باشد بر مبتدا مقدم خواهد شد. مانند: لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْم‏ (غافر ۱۶) در این آیه، المُلکُ مبتدا است و خبر آن « لمن » است. چون « من » از ادات استفهام و صدارت طلب هست مقدم شده است.
  از جمله دلایل معنایی نیز می توان به تخصیص یا تأکید اشاره کرد. گاهی نیاز است برای تأکید ، خبر را مقدم کرد. مانند: فی قُلوبِهم مرضٌ (بقره ۱۰)

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

متاسفیم ، شما مجوز کافی برای پاسخ دادن به این سوال را ندارید