شبه فعل به چه کلماتی گفته می شود؟

سوال

در بعضی کتاب ها و قواعد عبارت «شبه فعل» آمده است. مثلاً می گویند جار و مجرور و ظرف متعلق به فعل یا شبه فعل قبل از خود است. منظور از «شبه فعل» چیست؟ چه کلماتی «شبه فعل» هستند؟

بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 5892 دیده شده

پاسخ ( 1 )

  1. شبه فعل به اسم هایی گفته می شود که مانند فعلشان، فاعل یا مفعول می گیرند.

    شبه فعل ها عبارتند از:

    مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم تفضیل و اسم فعل

ارسال یک پاسخ

متاسفیم ، شما مجوز کافی برای پاسخ دادن به این سوال را ندارید