معنای واژه (کل)

سوال

با سلام.
در مورد واژه (کل)،مواردی مثل
مفرد یا جمع بودن کلمه بعدش(قد علم کل اناس:بقره،۶۰)،
تنوین یا الف و لام داشتن کلمه بعدش(له فیها من کل الثمرات:بقره،۲۶۶)،
مثبت یا منفی بودن جمله(و الله لا یحب کل کفار اثیم:بقره،۲۷۶)،
چه تاثیری در ترجمه آن دارد؟
چه موقع (هر) و چه موقع(همه) ترجمه میشود؟آیا( هیچ) هم معنا میشود؟
با تشکر

بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 1217 دیده شده

پاسخ ( 1 )

 1. باسلام.
  چند نکته در مورد کلمه «کل»: (*** این توضیحات فراتر از کتاب مقدماتی است)
  لفظ «کل» از جمله کلمات «دائم الاضافه» است. یعنی همیشه باید پس از آن مضاف الیه بیاید. گاهی ممکن است به خاطر قرینه مضاف الیه آن محذوف باشد که در این صورت «کل» تنوین خواهد گرفت. در عین حال مضاف الیه در مفهوم و ترجمه حضور دارد. اما در کلام به قرینه حذف شده است.

  مفرد یا جمع بودن کلمه بعد از آن:
  کلماتی که پس از مضاف الیه می آیند، از نظر معنایی از مضاف الیه شان تأثیراتی را می گیرند. کل نیز همینگونه است.
  خود کلمه «کل» از نظر لفظی مفرد و مذکر است. اما به لحاظ معنایی وابسته به مضاف الیه خود می باشد. اگر پس از «کل» مفرد باشد، «کل» نیز از نظر معنایی مفرد خواهد بود. و اگر پس از آن جمع باشد، «کل» نیز بار معنایی جمع خواهد داشت.
  همچنین از نظر مذکر یا مونث بودن نیز همین طور است. یعنی از نظر ظاهری کل مذکر است. اما اگر مضاف الیه آن مونث باشد، از نظر معنای کل نیز مونث خواهد بود.
  این تفاوت جایی بروز می کند که ما بخواهیم ضمیری را به کل برگردانیم، یا صفتی برای کل بیاوریم (می دانیم که صفت در «مذکر یا مونث بودن» و «مفرد یا مثنی یا جمع بودن» باید از موصوفش تبعیت کند) دو کار جایز است. الف) می توان به «کل» از نظر لفظی نگاه کرد و ضمیر یا صفت را به صورت مفرد مذکر آورد. ب) می توان به «کل» از نظر معنایی نگاه کرد. در این صورت ضمیر یا صفت با توجه به مضافه الیه خواهد آمد. (اصطلاحاً گفته می شود «کل» از مضاف الیهش کسب معنا کرده است.)

  تنوین داشتن یا الف و لام داشتنِ مضاف الیه
  در بحث معرفه و نکره اشاره شده که اسمی که به اسم معرفه مضاف شود، معرفه می شود. مانند «کتابٌ» که نکره است؛ وقتی به علی اضافه می شود معرفه خواهد شد. مانند: کتابُ علیٍ
  کلمه ی کل نیز اینگونه است. اگر اسم بعد از آن معرفه باشد، کل نیز معرفه خواهد شد. اما اگر نکره باشد، کل فقط تخصیص خواهد خورد. (نکره مخصصه)

  اگر جمله مثبت باشد، «کل» را «همه» یا «هر» ترجمه می کنیم. تفاوتی بین این دو ترجمه نیست و بستگی به جمله دارد. اگر جمله منفی باشد، غالباً آن را «هیچ» معنا می کنیم.

  موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

متاسفیم ، شما مجوز کافی برای پاسخ دادن به این سوال را ندارید