سوال
با سلام در حین آزمون استاد اجازه میدهد تقلب نماییم یعنی برگه ها را می دهیم به یک نفر او روی برگه ما پاسخ صحیح بنویسد و ... آیا گناه ندارد؟ آیا خلاف مقررات حاج آقا حسینی یزدی نیست؟ آیا با هدف موسسه مغایرت ...
ادامه خواندن
حل شده 0
3 سال 1 پاسخ 1336 دیده شده