سوال
با سلام. در مورد واژه (کل)،مواردی مثل مفرد یا جمع بودن کلمه بعدش(قد علم کل اناس:بقره،۶۰)، تنوین یا الف و لام داشتن کلمه بعدش(له فیها من کل الثمرات:بقره،۲۶۶)، مثبت یا منفی بودن جمله(و الله لا یحب کل کفار اثیم:بقره،۲۷۶)، چه تاثیری در ترجمه آن دارد؟ چه ...
ادامه خواندن
بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 1275 دیده شده