ظرفیت این کلاس تکمیل می‌باشد و امکان ثبت‌نام وجود ندارد.