فرم ثبت نام کلاس های نهج البلاغه مشهد- بهمن ۱۴۰۰ (جلد دوم- پنج شنبه ها- ساعت ۹/۳۰ الی ۱۱/۳۰)

تذکر مهم: دانش پژوه گرامی! توجه داشته باشید که پس از ثبت نام به هیچ‌عنوان شهریه عودت داده نخواهد شد.

مترجمی زبان نهج البلاغه بهمن ۱۴۰۰ مشهد (جلد دوم - پنج شنبه ها - ۹/۳۰ الی ۱۱/۳۰)

  • YYYY slash MM slash DD
  • قیمت: