تذکر


فرم ثبت نام در کلاس آنلاین لطفاً در انتخاب دوره، دقت بفرمایید. پس از ثبت‌نام امکان عودت شهریه وجابجایی وجود ندارد.

ثبت‌نام در ترم «غیر از مقدماتی » ویژه کسانی است که در ترم «قبل» شرکت کرده و نمره قبولی کسب کرده ‌باشند.

 دوره‌ مقدماتی

دوره‌ متوسطه

دوره‌ عالی یک

دوره‌ عالی دو

دوره‌ عالی سه

دوره‌ عالی چهار