در روز عاشورا، استاد حسینی یزدی با استفاده از پرده و نقشه شرایط کربلا را توضیح می دهند. جایگاه حدودی سپاه دشمن و سپاه امام حسین علیه السلام، موقعیت خیمه گاه، علقمه، شرایط میدان جنگ و ... در این جلسه به صورت تصویری توضیح داده می شود.