مجموعه جلسات نورشناسی، با موضوعات: ۱٫ توحید ۲٫ معاد ۳٫ نبوت و امامت ۴٫ حجاب ۵٫ موسیقی ۶٫ مبانی تربیت فرزند در این سلسله جلسات استاد حسینی یزدی در ابتدای جلسه منکر مسائل فوق می شوند و حاضرین در جلسه باید از اعتقادات و نظرات خود دفاع کنند. سپس اشکالاتی که در گفتگوی بخش اول جلسه به وجود می آید در بخش دوم صحبت پاسخ داده می شوند.