نمایش 1 - 25 از 9,356

نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی
زهرا رصاف031220663109930270083سایر...دریافت گواهی350,000 ریالPaid
مهدی باسود237033521109125529035ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
زینب عبدی001952064609053032298سایر...هزینه ارسال پیک برای کتاب عالیه ۱ و گواهی نامه دوره ابتدایی و متوسطه1,500,000 ریالPaid
مینا سیفی031008450409194765911ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
محبعلی اسدی دیماجانکشی630967874409365977814ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
مریم محمدیان407128651209166982975ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
مریم پروری قوشچه005312789709124788981سایر...دریافث مدرک پایانی دوره مترجمی قران350,000 ریالPaid
مریم صباغی045212200709362108537ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)4,500,000 ریالPaid
فاطمه بقائی339175602009358898646سایر...آزمون تک500,000 ریالPaid
فاطمه یوسفیان090046319809155665160ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
سمانه حق شناس045172812209191663689ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
نسرین میرزاوند181843737609121722638سایر...دریافت گواهی نامه مترجمی زبان قرآن350,000 ریالPaid
فاطمه زارع543989432209137079539ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
فاطمه عشقی106029545809153254387ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
مریم هاتف188159823309371821452ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
الهام فخار005475816509126801164سایر...صدور گواهينامه پايان دوره مترجمي350,000 ریالPaid
امید میرزائیان سید میرزا442013662609379621480ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)1,500,000 ریالPaid
فاطمه روح نواز آتشگاه146311662409353033035سایر...صدور گواهی نامه مدرک تحصیلی مترجمی قرآن350,000 ریالPaid
حوا شیخ جلالی583960852109135302391ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
سیده زهراسجادی083955906209192529509ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
زهرا عرب زاده005374530209125169845سایر...دریافت گواهی نامه پایان دوره350,000 ریالPaid
شهناز صمدی257136831109178317471ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
فرح السادات معصومی325696425709188395986ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)1,500,000 ریالPaid
محبوبه ایزدخواه053218988409183637234ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)3,000,000 ریالPaid
صغری روا472329771509171583757سایر...برای دریافت dvd و پک کامل کتاب دوره مقدماتی تا عالی 6 مربوط به تربیت مربی مترجمی زبان قرآن2,530,000 ریالPaid
نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی