شماره های تماس دفتر مرکزی مشهد

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴

پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲

واحد امتحانات ۰۵۱۳۸۴۸۰۰۱۵
واحد صدور گواهینامه ۰۵۱۳۸۴۸۰۰۱۴
واحد آموزش غیر حضوری ۰۵۱۳۸۴۸۰۰۹۴
واحد امور مالی ۰۵۱۳۸۴۸۰۰۱۵
انتقادات و پیشنهادات ۰۹۱۵۵۱۳۹۲۸۳
فکس ۰۵۱۳۸۴۳۷۱۹۶
ارتباط با اپراتور  ۰۵۱۳۸۴۸۰۰۹۵-۶

آدرس : مشهد – بلوار احمدآباد – خیابان پاستور – پاستور ۲۰ – پلاک ۹

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۳۷۱

سامانه پیام کوتاه: ۴۰۰۰ ۴۱ ۳۰۰۰