سوالات متداول

1398/4/3 9:54:371 تیر 1398||

پس از گذراندن کامل طرح مترجمی زبان قرآن شما با تمام لغات و ریشه های قرآن آشنا می شود [...]