سوالات متداول

۱۳۹۸-۴-۳ ۰۸:۵۴:۳۷ +۰۴:۳۰۱ تیر ۱۳۹۸||

پس از گذراندن کامل طرح مترجمی زبان قرآن شما با تمام لغات و ریشه های قرآن آشنا می شود [...]