تذکر

فرم ثبت نام در کلاس آنلاین لطفاً در انتخاب دوره، دقت بفرمایید. پس از ثبت‌نام امکان عودت شهریه وجابجایی وجود ندارد.

ثبت‌نام در ترم «غیر از مقدماتی » ویژه کسانی است که در ترم «قبل» شرکت کرده و نمره قبولی کسب کرده ‌باشند.

دوره‌ متوسطه یک (جلد ۳)

دوره‌ متوسطه دو (جلد ۴)