فرم ثبت‌نام نهایی و ثبت مشخصات دوره مقدماتی خارج کشور - بهار  ۱۴۰۱ - شنبه ۲۰:۱۵ (به وقت ایران)