توضیحات

این مجموعه شامل ۷ لوح فشرده می باشد. در لوح اول و دوم ، استاد حسینی یزدی به موضوع « اعتماد به نفس » و « انسان رشد یافته شخصیتی » می پردازند.

در پنج لوح بعدی، موضوع سخن « روش تبلیغ و ابزارهای مورد نیاز آن است »