• آیا زیارت من قبول است؟
  • اگر قسمتم نشد به حرم بروم، می توانم زیارت کنم؟
  • چه دعاهایی را در حرم مطهر بخوانیم؟

در این سخنرانی که در حرم مطهر رضوی علیه السلام برگزار شده است، استاد حسینی یزدی به بررسی آداب زیارت می پردازند.