مجموعه جلسات نورشناسی، با موضوعات:
۱٫ توحید

۲٫ معاد

۳٫ نبوت و امامت

۴٫ حجاب

۵٫ موسیقی

۶٫ مبانی تربیت فرزند

در این سلسله جلسات استاد حسینی یزدی در ابتدای جلسه منکر مسائل فوق می شوند و حاضرین در جلسه باید از اعتقادات و نظرات خود دفاع کنند. سپس اشکالاتی که در گفتگوی بخش اول جلسه به وجود می آید در بخش دوم صحبت پاسخ داده می شوند.