پایان نامه ترجمه ی قرآن کریم – ویژه متقاضیان دوره عالی یک مترجمی زبان قرآن

محدوده ترجمه قرآن کریم در دوره ی عالی دو از صفحه ۱۱۱ تا پایان صفحه ۲۹۳ می باشد.

در این پایان نامه متن آیات قرآن کریم چاپ شده است و دانش پژوه ترجمه خود را می تواند ذیل آیات یادداشت نماید. به خاطر اینکه فضای بیشتری برای ترجمه آیات وجود داشته باشد، صفحه بندی عثمان طه رعایت نشده است.

برای راحتی و راهنمایی دانش پژوهان خط ابتدایی هر صفحه ترجمه شده است.

پایان نامه دوره عالی دو در سه مجلد به چاپ رسیده است.

در حال حاضر موجودی فروشگاه تمام شده است.برای سفارش باید چند هفته صبر نمایید