پایان نامه ترجمه‌ی قرآن کریم – ویژه متقاضیان دوره عالی یک مترجمی زبان قرآن

محدوده ترجمه قرآن کریم در دوره‌ی عالی یک از ابتدای قرآن تا پایان صفحه ۱۱۰ می‌باشد.

در این پایان نامه متن آیات قرآن کریم چاپ شده است و دانش پژوه ترجمه خود را می‌تواند ذیل آیات یادداشت نماید.

در چاپ جدید صفحه بندی پایان‌نامه مطابق با صفحات قرآن عثمان‌طه قرار داده شده و در یک جلد چاپ شده است.

برای راحتی و راهنمایی دانش پژوهان خط ابتدایی ۱۰ صفحه‌ی اول ترجمه شده است.