لطفاً در انتخاب دوره، دقت بفرمایید. پس از ثبت‌نام امکان جابجایی وجود ندارد.

ثبت‌نام در ترم «مقدماتی دو» ویژه کسانی است که در ترم «مقدماتی یک» شرکت کرده و نمره قبولی کسب کرده ‌باشند.