این مجموعه صوتی ، توضیح و تفسیری خلاصه از آیات قرآن است که از استاد حسینی یزدی از چندین سال گذشته به صورت مستمر در رادیو خراسان برای حفّاظ محترم ضبط شده است.

این فایل های صوتی هر روز صبح در کانال های شبکه های اجتماعی و سایت طرح مترجمی زبان قرآن به مرور بارگذاری خواهد شد.

جهت مشاهده ، نام سوره را انتخاب نمایید.

سوره حمد سوره بقره

 

#بله:
ble.im/motarjemi_zaban_quran

#سروش
sapp.ir/motarjemi_zaban_quran

#گپ
gap.im/motarjemi_zaban_quran