معرفی دوره مجازی (اینترنتی)

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۲:۰۳:۲۲ +۰۴:۳۰۱۶ دی ۱۳۹۷|روش های اجرای طرح|

دوره های مترجمی زبان قرآن به صورت اینترنتی نیز به متقاضیان محترم ارائه می شود. این دوره ها به صورت [...]