نمایش 1 - 25 از 9,595

نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغمبلغمبلغ پرداختیوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی
سهیلا قاریزاده اقدم045211149809123474640ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
مریم صمدی257137469909173317630ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
حسین تقوی رفسنجانی305112390009366276890ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
علیه حسینی137271257709102061739سایر...خریدکتاب درس وکار مقدماتی برای خودم825,000 ریال825,000 ریالPaid
سید محمد حسینی یزدی092052098709155108078سایر...تست1,000 ریال1,000 ریالPaid
کبری قاسمی مقدم094316634909123169385سایر...DVDهای مقدماتی ،عالی1،عالی 2،عالی 3،عالی 42,150,000 ریال2,150,000 ریالPaid
منیره محقق165055156809124227609سایر...اعزام به حج تمتع500,000 ریال500,000 ریالPaid
نسرین خالقی087205393809124080832سایر...عودت ١٢ هزار تومان بابت یک نفر حق معرف برای نهج‌البلاغه ترم زمستان ١۴٠٠120,000 ریال120,000 ریالPaid
فرح ولیزاده413047331109166659729سایر...افزایش دوره آموزشی از ۲/۵ ماه به ۵ ماهه2,500,000 ریال2,500,000 ریالPaid
معصومه همتی006482704609124110945ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
طاهره کماسی005259831409193721670ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
فاطمه شجاعت الحسینی123907402609124091948سایر...خرید ۳ عدد پایان نامه عالی یک و ۱ عدد پایان نامه عالی دو و ۱ عدد پایان نامه عالی سه و ۱ عدد پایان نامه عالی چهار3,550,000 ریال3,550,000 ریالPaid
نسرین برارجانیان498945723409112119106سایر...عالی 2,3,42,500,000 ریال2,500,000 ریالPaid
نسرین نصیری004666741509123599032ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
زهره جعفرزاه004063505809123968709سایر...نهج البلاغه 1 کلاس خانم خالقی2,500,000 ریال2,500,000 ریالPaid
غلام عباس غفاری229749262609177167729سایر...مقدماتی آنلاین5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
مینا عظیمی001357531709353947549سایر...دریافت مدرک350,000 ریال350,000 ریالPaid
منصوره فتوت128176277609124721451سایر...آزمون متوسطه500,000 ریال500,000 ریالPaid
مریم احمدی طباطبایی038088621909122534001سایر...صدورگواهی نامه دوره مقدماتی مترجمی قران کریم350,000 ریال350,000 ریالPaid
مریم ربانی007867250309127905528ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
معصومه پوربهی350047250809177730799ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
پروین یوشعی299120843009366457395سایر...آزمون تلفنی500,000 ریال500,000 ریالPaid
ریحانه غلامی093899142609157009155ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
فریبا گلشن229786618609171032429سایر...خرید پایان نامه دوره عالی دو800,000 ریال800,000 ریالPaid
سید محمود احمدزاده175057880809171755574ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)مبلغ, تعداد/مقدار: 1, قیمت : 5,000,000 ریال5,000,000 ریالPaid
نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغمبلغمبلغ پرداختیوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی