«طرح مترجمی زبان قرآن» از عید مبعث سال ۱۳۷۸ زیر نظر استاد سید علی حسینی یزدی شروع به کار کرد.

این طرح در سه سطح مقدماتی ، متوسطه و عالی تدریس می شود و دانش پژوه می تواند پس از گذراندن این سه سطح، به حدی کلمه شناس و جمله شناس شود که بتواند هر آیه ای از قرآن مجید را معنی و تجزیه و ترکیب نماید.

این طرح در ابتدا در پاسخ به این سوال به وجود آمد که «چه باید کرد تا همه مردم قرآن را بفهمند؟»

چرا که قرآن می فرماید : « هذا بیان للناس . این کتاب برای تبیین و فهماندن همه مردم است. »

پس از تحقیق و بررسی زیاد و با استفاده و تلفیق کتاب های لغت متعدد و هفت سال تجربه عملی در آموزش این طرح در مشهد مقدس که بیش از هفت هزار فارغ التحصیل در مقاطع مختلف حاصل آن بود تدوین کتاب مترجمی زبان قرآن کامل گردید.

پایه و اساس این روش بر یک معادله بنا شده است:

فراگیری ۱۷۷۱ ریشه + ۵۰ قاعده دستوری ضروری (و ۵۰ قاعده غیر ضروری) = توانایی ترجمه کل قرآن

با استناد به کتاب المعجم الاحصائی، در می یابیم که کل لغات قرآن که ۷۷۸۰۷ کلمه می باشد از ۱۷۷۱ ریشه مشتق شده است.بنابراین دانش پژوه می تواند با آموختن ۱۷۷۱ ریشه به همراه ۵۰ قاعده دستوری ضروری، تمام قرآن را بفهمد.

* دوره مقدماتی: طی ۱۷ درس با آموزش ۲۰۰ ریشه که بیشترین تکرار را در قرآن دارد، و بیان قواعدی ساده و محدود که البته دو جدول مهم صرف افعال را نیز شامل می شود، فراگیری ۴۰۰۰۰ کلمه یعنی بیش از نیمی از قرآن را ممکن می سازد. با این روش دانش پژوه
کلمه شناس می شود، نه این که فقط از قدرت حافظه خود استفاده نماید.

* دوره متوسطه: نیز طی ۱۷ درس با آموزش ۳۱۴ ریشه همراه با قواعدی پیشرفته تر دانش پژوه را جمله شناس خواهد نمود.

* دوره عالی: مشتمل بر ۴ کتاب است که هر جلد آن حاوی ۱۷ درس می باشد و هر یک آموزش ۳۱۴ ریشه را در بر دارد.

در نهایت، باتکمیل کل دوره، مجموعا با فراگیری ۱۷۷۱ ریشه طی ۱۰۲ درس، ترجمه کامل قرآن توسط دانش پژوه میسر خواهد شد.

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.

جالب اینجا است که افراد در هر مقطع سنی و تحصیلی می توانند از این روش سود ببرند. یعنی نوجوان ۱۲ ساله می تواند در کنار پدر یا پدربزرگ ۵۰ ساله اش به آموختن همت گمارد. تنها کافی است دبستان و راهنمائی را پشت سر گذاشته باشد.