باسمه تعالی

رزومه طرح مترجمی زبان قرآن

با عرض سلام ادب و احترام رزومه کاری طرح مترجمی زبان قرآن باستحضار می رسد.

پیشینه کار

در ابتدا با چند سوال شروع شد، چرا مردم ما دین گریزند؟ چرا جوانان ما به مسیری و مبلغین دین به مسیری دیگر می روند؟ آیا در دینی که برای کوچکترین مسائل راهکار ارائه می کند برای جوانان ما که گرفتار انواع گناهان می شوند راهی برای پرواز از روی این همه آلودگی ها نیست ؟

رسیدیم به آیه ای در قرآن که : ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر قرآن و نماز دو بال قوی برای این پرواز است .

سوال جدید :

چرا در میان نماز خوانها و قرآنیان منکر وجود دارد ؟ جواب اینست که مردم ما نه قرآن و نه نماز را می فهمند چرا که هم زبان نیستند .

فهم قران :

چه کنیم مردم ما قران را بفهمند و با آن ارتباط برقرار کنند ؟

باید از واژگان شروع کرد

آمار :

قرآن دارای ۷۷۸۰۷ کلمه است . آموزش این همه لغت ممکن نیست باید راه دیگر در پیش گرفت که آموزش ریشه های کلمات است .قرآن دارای ۱۷۷۱ ریشه است اما از جایی که ریشه قابل معنا نیست باید قواعد و ادبیات عرب نیز تدریس شود این موضوعی شد که اجرای آن برای عوام مردم میسر نبود ولی با تحقیق بعدی راه به گونه ای دیگر هموار شد .

آمار قواعد:

اگر کتاب الفیه ابن مالک را مبنای صحیحی بدانیم وپایین ترین حد میانگین متوسط را در نظر داشته باشیم وبرای هر بیت دو قاعده محاسبه کنیم باید گفت دو هزار قاعده ادبیاتی در لسان عرب وجود دارد .

در صدد شدیم که درقرآن کریم خدای متعال با چند قانون ادبیاتی کلام خود را نازل کرده است رسیدیم به معجزه ای بسیار زیبا که این کتاب با پنجاه قانون اصلی و قریب پنجاه قانون فرعی در میان عرب فصیح تحدی کرده است .

معادله :

از میان تحقیقات فوق یک معادله به دست آمد :۱۷۷۱ریشه +۵۰ قاعده ضروری = ترجمه کل قرآن

تقسم بندی لغات:

کل لغات به سه دسته تقسیم شد:

۱- کثیر التکرار

۲- متوسط التکرار

۳- قلیل التکرار

تقسیم بندی کتابهای مترجمی زبان قرآن

مقدماتی:

۲۰۰ریشه در قرآن بیشترین تکرار را دارد که بیش از ۴۰۰۰۰ (چهل هزار)کلمه را شامل می شود که این امر در تحت موضوع کلمه شناسی با گذراندن صرف افعال ثلاثی مجرد و ابواب ثلاثی مزید به همراه معانی هر باب مبنا و اساس تشکیل کتاب مقدماتی مترجمی زبان قرآن گردید که شامل هفده درس می باشد و در یک ترم تدریس می شود .

متوسطه:

۳۱۴ لغت شامل لغات متوسط التکرار است که بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار ) کلمه را در بر می گیرد و این مقدار در کتاب متوسطه مترجمی زبان قرآن در هفده درس تدریس می شود.

عالی:

لازم به ذکر است که کمترین تکرارها در لغات قرآن بیشترین ریشه ها را شامل می شود که در سطح عالی مترجمی زبان قرآن در چهار کتاب با تقسیم ۳۱۴ریشه در هر کتاب ترم های عالی یک تا چهار را در بر می گیرد و در چهار ترم تدریس می شود.

زمان بندی کلاسها:

هر درس در حداقل سه ساعت اجرا می شود و چون هر یک از شش کتاب دارای ۱۷ درس است در کل ۱۰۲ درس و ۳۰۶ ساعت تدریس را شامل می شود .

مدت اجرا:

از سال ۱۳۷۸ کلاسهای مترجمی در شهر مقدس مشهد شروع شد و تا به حال در بیشتر شهرهای ایران به صورت غیر حضوری و و در ۳۱ شهر به صورت حضوری و در ۱۰ کشور آسیایی و اروپایی به صورت مجازی (اینترنتی) فعالیت قابل توجهی را دارد .

ویژگیهای این طرح:

این طرح در مرکز توسعه و ترویج علوم قرآنی کل کشور در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از پنج طرح انتخابی کشور با کد ۲۰۰۵ مورد تایید قرار گرفته است.

از خصوصیات این طرح می توان به استقلال مالی آن اشاره کرد. طرح مترجمی زبان قرآن از طریق شهریه دانش پژوهان هزینه ها را تأمین می کند و از بیت المال به هیچ وجه استفاده نمی شود.

به هیچ یک از فعالین این طرح اجازه فعالیت رایگان داده نمی شود و همه اساتید و مسئولین شهرستانها و مدیران و پرسنل و…دارای حقوق و مزایای تعریف شده خاص خود می باشند .