دوره های مترجمی زبان قرآن به صورت اینترنتی نیز به متقاضیان محترم ارائه می شود. این دوره ها به صورت کامل مجازی بر بستر اینترنت برگزار خواهد شد.

دانش پژوه با مراجعه به سامانه آموزش مجازی مترجمی زبان قرآن ، در این سایت ثبت نام می نماید. ثبت نام اولیه در این سامانه هزینه ای ندارد.

پس از ثبت نام و انتخاب واحد دوره ی مورد نظر فعال خواهد شد.

نحوه ارائه دروس:

در هر درس، کلیپ تصویری تدریس استاد حسینی یزدی در اختیار دانش پژوه قرار خواهد گرفت.

کتاب و کتاب کار نیز به صورت نسخه الکتروینک در اختیار دانش پژوه قرار داده خواهد شد. دانش پژوه پس از دریافت کتاب کار، موارد خواسته شده را کامل می نماید و مجددا از طریق سایت آن را بارگذاری می کند. پس از پایان دوره و کسب نمره قبولی در آزمون پایان ترم، تکالیف ارسالی توسط اساتید بررسی می شود. و نمره آن ثبت خواهد شد.

مدت زمان دوره:

دانش پژوه از زمان ثبت نام دو ماه و نیم (۷۵ روز) فرصت دارد تا دوره را به اتمام برساند و در آزمون پایان ترم شرکت نماید.

 

آزمون ها:

در سامانه آموزش مجازی، آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می گردد. آزمون ها به صورت چهارگزینه ای است.